Gníomhaíochtaí

Siúlóidí

Conair in Anaclann Dúlra Choill an Ghleanna Ghairbh

Cuirtear conairí éagsúla ar fáil in Anaclann Dúlra Choill an Ghleanna Ghairbh a oireann do chineálacha éagsúla cumais. Is féidir leat siúlóid réidh a ghlacadh feadh Shiúlóid na hAbhann nó dreapadh géar, ach fiúntach, a dhéanamh suas go hionad faire Lady Bantry. I measc na roghanna níos faide tá cúrsa an Mhóinéir Mhóir, trí choillearnacha agus seanfhéarach, nó Conair Eisc na Muicí atá níos gairbhe, le radhairc iontacha amach thar na crainn ar na sléibhte níos faide i gcéin.

Is é príomhcharrchlós na hAnaclainne Dúlra an pointe tosaigh do na siúlóidí go léir. Teastaíonn bróga láidre le haghaidh gach siúlóide, agus moltar buataisí siúil do Shiúlóid Eisc na Muicí agus ionad faire Lady Bantry. Íoslódáil cóip den bhileog eolais maidir leis na conairí (le léarscáil) anseo: Bileog eolais maidir le conairí Choillte an Ghleanna Ghairbh.

—————————-

Siúlóid na hAbhann

Achar: 1km

Fad ama: 25 nóiméad

Caighdeán: éasca

Tír-raon: cosán, réidh den chuid is mó

Is bealach isteach álainn é seo chuig Anaclann Dúlra an Ghleanna Ghairbh, siúlóid mhín trí sheanchoillte darach agus ar bhruacha Abhainn an Ghleanna Ghairbh. Tóg do chuid ama chun breathnú thart agus na raithneacha, an chaonach agus na léicin atá ag fás ar na seanchrainn darach a fheiceáil – is gnách go mbíonn fás mar seo sna coillearnacha aigéanacha in iardheisceart na hÉireann, áit a gcinntíonn sruth na Murascaille go bhfuil an aeráid te agus fliuch. Faoi cheannbhrat na darach, is é an crann is coitianta ná an cuileann síorghlas lena dhuilleoga deilgneach agus caora dearga. Ag breathnú síos ar an abhainn seans go mbeidh an t-ádh ort Diúilicín Péarla Fionnuisce a fheiceáil. Maireann an speiceas neamhchoitianta seo go dtí os cionn 120 bliain d’aois, rud a fhágann gurb é an t-ainmhí is faide a mhaireann in Éirinn é.

Treoracha: Ag fágáil an phríomhcharrchlóis, téigh trasna an droichead coisithe agus cas ar chlé. Leath bealaigh thart ar an tsiúlóid chiorclach seo, tá droichead coisithe (trasnaigh an droichead más mian leat dul ar shiúlóid an Mhóinéir Mhóir). Chun leanúint ar aghaidh le Siúlóid na hAbhann, déan neamhaird den droichead agus lean ort díreach go dtí go mbeidh tú in aice leis an mbóthar poiblí. Tóg na céimeanna agus i gceann cúpla nóiméad beidh tú ar ais ag an gcarrchlós.

—————————-

Ionad faire Lady Bantry

Achar: 1km

Fad ama: 30 nóiméad

Caighdeán: measartha

Tír-raon: cosán géar le céimeanna

Ba chóir an tsiúlóid seo a dhéanamh lá breá ar bith. Tá an dreapadh suas tríd na coillte géar, ach is fiú an iarracht a dhéanamh. Ón mbarr tá radhairc lánléargais iontacha thar an nGleann Garbh go dtí Oileán an Chuilinn, Oileán Fhaoide agus Cuan Bheanntraí. Ó thuaidh feiceann tú fairsinge iomlán choillearnacha an Ghleanna Ghairbh, suite sa ghleann garbh atá imeallaithe ag Sléibhte na Ceachan.

Treoracha: Ón gcarrchlós téigh ó dheas feadh an chonair go dtí an lúb. Trasnaigh an droichead coisithe caol agus téigh suas an cosán, a leanann líne an bhóthair ársa síos leithinis Bhéarra. Ag trasnú an bhóthair phoiblí, tosaíonn an t-ardán crochta ag géarú. Agus tú in aice leis an mbarr, tá Caithne (Arbutus unedo) ar cheann de na crainn dheireanacha ar thaobh na láimhe clé. Bí ag faire amach do na torthaí dearga sainiúla ag deireadh an tsamhraidh. Chun filleadh ar an gcarrchlós téigh ar ais an bealach a tháinig tú.

—————————-

Móinéar Mór

Achar: 3km

Fad ama: 90 nóiméad

Caighdeán: éasca

Tír-raon: cosán agus conair coillearnaí. Réidh den chuid is mó.

Gné shainiúil den tsiúlóid seo ná an Móinéar Mór, limistéar seanfhéarach nach ndearnadh leasú ná treabhadh air le cuimhne na ndaoine. Tá na céadta neadacha seangán, bláthanna fiáine agus roinnt darach maorga ann. Sa gheimhreadh bíonn eallach Chiarraí ar féarach ar an móinéar chun stop a chur le grágán ionradh a dhéanamh ar an bhféarach. Tar éis duit dul tríd an móinéar, siúlann tú feadh chonair coillearnaí áit a bhfuil Feá, Eocalaip agus Péine Albanach. Tá loch nua tar éis an Phéine Albanaigh a cruthaíodh go rathúil don smaragaid umha-dhaite neamhchoitianta. Tá go leor den limistéar in aice leis an loch beo le coillearnach athghinte, a d’fhorbair go nádúrtha tar éis an limistéar a ghlanadh de phlandálacha buaircíneacha.

Treoracha: Tóg Siúl na hAbhann go dtí go sroicheann tú droichead coisithe. Trasnaigh an droichead sin, fan ar chlé agus trasnaigh an dara droichead. Cas ar dheis chun an Móinéar Mór a bhaint amach. Ag deireadh an mhóinéir cas ar chlé trí chrainn Feá feadh chonair foraoise agus thar loch beag. Díreach roimh an ngeata ar an mbóthar poiblí cas ar chlé go dtí an chonair. Lean an chonair ar feadh 1.3km go dtí go sroicheann tú an comhartha chuig ionad faire Lady Bantry. Cas ar chlé chun dul ar ais go dtí an carrchlós (nó ar dheis má tá an fuinneamh fós agat chun dreapadh suas go dtí an láthair amhairc).

—————————-

Eisc na Muicí

Achar: 2.8km

Fad ama: 90 nóiméad

Caighdeán: measartha

Tír-raon: cosán géar le céimeanna

Tugtar an tsiúlóid Ard freisin air, agus téann an cosán seo suas tríd na coillte agus tá radharcanna iontacha le fáil thar na crainn go dtí na sléibhte níos faide i gcéin. Is féidir é a chomhcheangal go héasca le Siúlóid an Easa.

Treoracha: Ag fágáil an charrchlóis lean an chonair ó thuaidh go dtí an bóthar poiblí agus cas ar chlé. Tar éis achar gairid trasnóidh tú droichead cloiche thar Abhainn Cheann Rúscach. Tóg an cosán ar dheis ag an mbord picnice agus lean an cosán ar bhruach na habhann go dtí eas beag (atá iontach go háirithe tar éis báistí). Go luath ina dhiaidh sin, téann an cosán suas go dtí sraith de láithreacha amhairc sula sroicheann sé conair foraoise le taobh garrán de chrainn eocalaipe. Cas ar chlé ó chonair na foraoise go dtí cosán a théann síos go dtí an bóthar poiblí. Trasnaigh an bóthar seo agus cas ar chlé ar Shiúlóid na hAbhann agus sroichfidh tú an carrchlós taobh istigh de chúpla nóiméad.

—————————-

Siúlóid an Easa

Achar: 0.5km

Fad ama: 15 nóiméad

Caighdeán: éasca

Tír-raon: fána réidh

Tá an t-eas, atá iontach go háirithe tar éis báistí, ar Abhainn Cheann Rúscach a ritheann síos chun nascadh le príomh-Abhainn an Ghleanna Ghairbh.

Treoracha: Ag fágáil an charrchlóis lean an chonair ó thuaidh go dtí an bóthar poiblí agus cas ar chlé. Tar éis achar gairid trasnóidh tú droichead cloiche thar Abhainn Cheann Rúscach. Tóg an cosán ar dheis ag an mbord picnice agus lean an cosán ar bhruach na habhann go dtí eas beag (atá iontach go háirithe tar éis báistí). Tar ar ais ar an gcosán céanna agus tóg Conair Eisc na Muicí nó téigh ar ais go dtí an carrchlós.

—————————-

Áiteanna eile le siúl in iarthar Chorcaí

In Iarthar Chorcaí, tá áitribh eile le cuairt a thabhairt orthu atá faoi smacht an NPWS nó OPW.

Oileán an Chuilinn (Illnacullin): I gCuan an Ghleanna Ghairbh, bíonn na gairdíní cáiliúla ar Oileán an Chuilinn ar oscailt don phobal gach lá ón 1 Márta go 31 Deireadh Fómhair. Is turas taitneamhach é ó shráidbhaile an Ghleanna Ghairbh nuair a shiúlann tú timpeall an oileáin seo, lena raon leathan de phlandaí ornáideacha.

Loch Oighinn & Coill Knockomagh: Díreach ó dheas den Sciobairín tá Anaclann Dúlra Muirí Loch Oighinn, loch mara atá ceangailte leis an bhfarraige ag fánsruth cúng. Soláthraíonn an anaclann gnáthóga do raon leathan flóra agus fána, lena n-áirítear go leor speiceas neamhchoitianta agus áille. In aice leis an loch tá Anaclann Choill Knockomagh, cnoc faoi choillte ar féidir a dhreapadh trí chosán lúbach. Ón mullach tá radhairc iontacha amach thar Loch Oighinn, an tuath mórthimpeall agus an tAtlantach níos faide i gcéin. Tá bileog eolais faoin gCosán Dúlra ar fáil ón Ionad Oidhreachta i Sciobairín.

—————————-

Picnic

Tá roinnt limistéar picnice i gCoill an Ghleanna Ghairbh le binsí agus boird adhmaid. Ní cheadaítear beárbaiciúnna mar gheall ar an mbaol dóiteáin.

—————————-

Gníomhaíochtaí oideachais

Cuirtear gníomhaíochtaí oideachais agus siúlóidí ar fáil do ghrúpaí áitiúla scoile agus óige, go príomha ar iarratas.